วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันที่ไม่ควรเสี่ยงดวงในแต่ละเดือน


ในอดีตการจะทำการมงคลต่างๆ จะต้องมีการเช็ควันเวลาเพื่อความเป็นศิริมงคล ต้องให้ตรงกับวันดีการประกอบพิธีถึงจะให้ผลดีตามที่ต้องการ ในเดือนหนึ่งๆ จะมีวันเสียหรือวันอัปมงคลที่ไม่ควรทำการมงคลหรือเสี่ยงดวง ตามความเชื่อหากใครทำความงานมงคลในวันเสียหรือทำการเสี่ยงดวงจะพบกับความฉิบหาย ซึ่งก็เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ จะเป็นจริงหรือเท็จประการใดก็ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

วันเสียหรือวันอัปมงคลในแต่ละเดือนมีดังนี้
เดือนอ้าย
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันอาทิตย์ กับวันจันทร์
เดือนยี่
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันอาทิตย์ กับวันจันทร์
เดือนสาม
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันเสาร์ กับวันพฤหัสบดี
เดือนสี่
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันศุกร์ กับวันพุธ
เดือนห้า
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันอาทิตย์ กับวันจันทร์
เดือนหก
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันอังคาร
เดือนเจ็ด
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันเสาร์ กับวันพฤหัสบดี
เดือนแปด
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันศุกร์ กับวันพุธ
เดือนเก้า
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันอาทิตย์ กับวันจันทร์
เดือนสิบ
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันอังคาร
เดือนสิบเอ็ด
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันเสาร์ กับวันพฤหัสบดี
เดือนสิบสอง
วันอัปมงคลหรือวันเสีย คือ วันศุกร์ กับวันพุธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น